Skogkurs
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Skogsveger og skredfare - Veileder

120,-
Antall:
På lager: 498

Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

Også godt planlagte og anlagte veger kan føre til skred dersom vedlikeholdet av grøfter og stikkrenner forsømmes og disse går tette. Dette fører til erosjon som i neste omgang kan utløse skred.

Enkelte skred forårsaket av skogsveger har medført store skader på bebyggelse og veger.
Vurdering av skredrisiko bør være med i forvaltningsprosedyren i skredutsatte områder.

Veilederen formidler kunnskap om de utløsende faktorene for skred, hydrologi og vannføring med dimensjonering av grøfter og kulverter og forebyggende tiltak ved vegprosjektering og vegvedlikehold.

Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat og er utformet i et samarbeid med Norges Geotekniske Institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og Skogbrukets Kursinstitutt.

40 sider, hefte

Trykk ENTER for å søke