Skogkurs
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Skjøtsel av lauvskog - Temabok

200,-
Antall:
På lager: 299

Temaboka gir leseren innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Boka beskriver de biologiske og økonomiske sidene ved skjøtsel av lauvskog.

Kunnskapene om stedstilpasset skogbruk, miljø- og ressursforvaltning tilsier at utnyttelse av lauvtrevirke bør øke. Hovedvekten er lagt på ungskogpleie, stammekvisting og tynning, - men også foryngelsesmåter er omtalt.

For hver av de 9 vanligste lauvtreartene beskrives foryngelse, ungskogpleie og tynning(bestandspleie) spesielt. Det vises beregning av lønnsomheten for ungskogpleie og treslagsvalg, og leseren kan bruke egne forutsetninger og hjemlige forhold.

Fra innholdet nevnes også: lauvskogens framtidsutsikter, lauvskogressursene idag, kulturlandskapet, lauvtrær i skogreisingsstrøk, skader, forsømte bestand, stammevis blanding innen bestand, bestandsvis blanding innen skogområder, bonitetskursver og produksjonstabeller.

Trykk ENTER for å søke