Skogkurs
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Elgbeitetaksering

120,-
Antall:
** Ikke på lager

Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

Skogkurs har lenge arbeidet for at betetakster skal være et nyttig verktøy. Særlig er kunnskapsbasert naturforvalting nødvendig der ulike aktører med ulik bakgrunn og målsettinger skal ta del i forvaltningen. Dersom aktørene har ulike vurderinger av beiteforholda, er det naturlig at målsettinger og strategi er forskjellig.

I samarbeid med Knut Solbraa laget Skogkurs i 2004 et veiledningshefte og undervisningsmateriell, og det ble arrangert 20 to-dagers kurs rundt om i landet med 500 deltakere. Noen forutsetninger er endret, og ulike innspill er kommet for justeringer og utvidelse av metoden. Skogkurs har derfor i samarbeid med Norges Skogeierforbund, flere skogeierandelslag og andre aktører de siste par årene gjennomført et prosjekt for revidering av takstopplegget.
En fullstendig omarbeidet veileder er nå ferdig og har fått bred tilslutning. Den tidligere beitegraden er nå erstattet med uttaksprosent direkte. Nå er også gran tatt med som takst-tre, og plantene av både gran og furu skal sorteres i uskadd, skadd og ødelagt etter faste kriterier. Den unge foryngelsen under 0,5 meter kan fungere som reserve-planter og registreres nå også.    

Skogkurs ønsker med dette heftet å:

  • Beskrive de grunnleggende forhold omkring elgen og dens fødebehov og fødevalg, særlig på vinteren.
  • Gi informasjon om beiteplantene av busker og trær og om deres vekst og næringsverdi i elgsammenheng.
  • Orientere om forholdet mellom et godt beite og en god produktiv elgstamme.
  • Forklare nødvendigheten av objektive og tilstrekkelig nøyaktige takster av elgens vinterbeite og om hvordan disse takstene bør organiseres og gjennomføres.
  • Gi en standard takstmetode for taksering av elgbeite, som kan benyttes av rimelig naturkyndige personer etter en relativt kort innføring og skolering.
  • Bidra til at beitetakstene landet over kan benytte samme standard takstmetode for å få sammenlignbare resultater, uavhengig av taksatorene.
  • Gi hjelp til å regne ut og tolke resultatene og å presentere innholdet.
  • Sørge for at takstresultatene blir tatt i bruk og gitt stor betydning i den offentlige og private elgforvaltningen.

Veiledningsheftet deles ut på våre kurs i elgbeitetaksering.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke